Duurzame inzetbaarheid medewerkers

Om de duurzame inzetbaarheid van het personeel te vergroten, zijn er verschillende strategieën en benaderingen die je kunt volgen en waarin de Derde Richting je kan adviseren welke strategie het beste voor je werkt.

 • Levenslang leren aanmoedigen: Stimuleer medewerkers om een mentaliteit van levenslang leren aan te nemen. Moedig hen aan om nieuwe vaardigheden en kennis op te doen, zowel binnen als buiten hun huidige functie. Dit kan worden bereikt door het aanbieden van interne trainingen, externe opleidingsmogelijkheden, conferenties, seminars en het faciliteren van online leerplatforms.
 • Loopbaanontwikkeling faciliteren: Creëer een omgeving waarin medewerkers hun loopbaan kunnen ontwikkelen en hun ambities kunnen realiseren. Dit kan onder meer loopbaanplanning, mentorschap, jobrotatie, uitdagende projecten en mogelijkheden voor verticale en horizontale mobiliteit omvatten.
 • Gezondheid en welzijn bevorderen: Besteed aandacht aan de fysieke, mentale en emotionele gezondheid van medewerkers. Bied programma’s en initiatieven aan die gericht zijn op het bevorderen van een gezonde levensstijl, work-life balance, stressmanagement en veerkracht.
 • Flexibiliteit en aanpassingsvermogen ondersteunen: Moedig flexibiliteit en aanpassingsvermogen aan bij medewerkers. Dit omvat het stimuleren van een cultuur waarin nieuwe ideeën en innovatie worden verwelkomd, het aanmoedigen van het nemen van risico’s en het leren van mislukkingen. Flexibele werkarrangementen, zoals telewerken en flexibele werktijden, kunnen ook bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
 • Kennisdeling en samenwerking aanmoedigen: Creëer een omgeving waarin kennisdeling en samenwerking worden gestimuleerd. Dit kan worden bereikt door middel van interne communicatiekanalen, het organiseren van teambuildingactiviteiten, het opzetten van communities of practice en het bevorderen van samenwerking tussen verschillende afdelingen en teams.
 • Technologische vaardigheden ontwikkelen: Zorg ervoor dat medewerkers beschikken over relevante technologische vaardigheden die nodig zijn in de huidige digitale wereld. Bied training en ondersteuning aan om digitale vaardigheden en technologische bekwaamheid te verbeteren.
 • Werknemersbetrokkenheid vergroten: Creëer een werkomgeving waarin medewerkers zich gewaardeerd, betrokken en gemotiveerd voelen. Luister naar hun feedback en ideeën, bied mogelijkheden voor autonomie en eigenaarschap, erken prestaties en successen, en zorg voor open communicatie en transparantie.
 • Leiderschapsontwikkeling bevorderen: Investeer in leiderschapsontwikkeling op alle niveaus van de organisatie. Zorg ervoor dat leiders beschikken over de vaardigheden en capaciteiten om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te verder te ondersteunen.

Deze lijst is niet compleet en zo u begrijpt is het maatwerk om een programma op te zetten om binnen uw organisatie noodzakelijk te maken om tot duurzame verandering te komen.

De Derde Richting business coach kan op verschillende manieren bijdragen aan de duurzame inzetbaarheid van uw personeel:

 • Individuele begeleiding: Onze business coach kan individuele medewerkers begeleiden bij het ontdekken en ontwikkelen van hun potentieel en het identificeren van mogelijkheden voor groei en ontwikkeling. Ze kunnen helpen bij het stellen van doelen, het identificeren van sterke punten en het aanpakken van belemmeringen die de duurzame inzetbaarheid beïnvloeden.
 • Loopbaancoaching: Onze business coach kan medewerkers ondersteunen bij het nadenken over hun loopbaanpad en het nemen van beslissingen die hun duurzame inzetbaarheid bevorderen. Ze kunnen helpen bij het identificeren van nieuwe carrièremogelijkheden, het ontwikkelen van loopbaanplannen en het overwinnen van obstakels die de groei belemmeren.
 • Competentieontwikkeling: Onze business coach kan helpen bij het identificeren van de benodigde vaardigheden en competenties voor de toekomstige inzetbaarheid van medewerkers. Ze kunnen begeleiding bieden bij het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het verbeteren van bestaande vaardigheden om aan veranderende werkbehoeften te voldoen.
 • Mentorschap en kennisdeling: Onze business coach kan een rol spelen bij het bevorderen van kennisdeling en mentorschap binnen de organisatie. Ze kunnen helpen bij het opzetten van mentorprogramma’s waarbij ervaren medewerkers hun kennis en ervaring delen met anderen. Dit draagt bij aan de ontwikkeling van medewerkers en het behoud van waardevolle kennis binnen de organisatie.
 • Verandering en aanpassingsvermogen: Onze business coach kan uw medewerkers ondersteunen bij het omgaan met veranderingen en het ontwikkelen van veerkracht en aanpassingsvermogen. Ze kunnen helpen bij het identificeren van persoonlijke weerstanden en belemmeringen en het ontwikkelen van strategieën om ermee om te gaan. Dit draagt bij aan de duurzame inzetbaarheid in een steeds veranderende werkomgeving.
 • Zelfbewustzijn en zelfvertrouwen: Onze business coach kan uw medewerkers helpen bij het vergroten van zelfbewustzijn en zelfvertrouwen. Door het verkennen van sterke punten, talenten en persoonlijke waarden kunnen medewerkers hun potentieel beter benutten en hun duurzame inzetbaarheid versterken.
 • Accountability en motivatie: De business coach kan medewerkers aansporen en verantwoordelijk houden voor hun persoonlijke groei en ontwikkeling. Ze kunnen ondersteuning bieden, uitdagingen aangaan en motiveren om actie te ondernemen en stappen te zetten naar duurzame inzetbaarheid.

De specifieke rol van onze business coach kan variëren afhankelijk van de behoeften en doelen van de medewerkers en de organisatie. Wij gaan graag met u in gesprek.

–>
contact-img
-->