Relatieproblemen oplossen

Het leven is waardevol omdat je onderdeel uitmaakt van een groter systeem met andere mensen. Uit onderzoek blijkt dat geluk voor een groot deel afhankelijk is van andere mensen binnen jou leven. Dus we kunnen niet gelukkig zijn zonder andere personen. We maken allemaal deel uit van een groot netwerk aan mensen om ons heen. Het in harmonie leven met andere om je heen is belangrijk en waardevol.

Echter leveren relaties en contacten met andere ook problemen op. Niets zo vervelend om in een conflict te moeten leven, met je partner, collega, vriend of familielid. Maar hoe moet je dit aanpakken en wat is de voor jou juiste manier?

Relatieproblemen ontstaan binnen heel veel situaties en kunnen allemaal verschillende oorzaken en aanleidingen hebben. Belangen en verwachtingen spelen hierin een grote rol, maar ook verborgen agenda’s, uiteenlopende doelen, elkaar niet begrijpen, eigenlijk te veel om te benoemen.

Maar als relatieconflicten en problemen chronisch van aard worden dan kunnen deze je totale leven gaan bepalen en ze zuigen je energielevel helemaal leeg.

Wat kunnen we hieraan doen? Je moet je realiseren dat conflicten van buitenaf en van binnenuit veroorzaakt worden. Wat bedoelen we daarmee? Een ander kan de veroorzaker zijn, maar jij kan ook de aanleiding zijn. Wellicht wel onbewust en onbedoeld. Je eigen gedrag is ook van invloed op een conflict of relatieprobleem. Dat kunnen we uitzoeken, want een ding is zeker; jij kan niet iemand anders veranderen, maar wel je eigen gedrag. Wellicht is het zeer zinvol om uit te zoeken welk gedrag bijdraagt aan het in stand houden van bepaalde chronische conflicten.

Als voorbeeld; mensen die weer in een nieuwe relatie stappen komen vaak weer in de zelfde oude problemen, ze stappen in de zelfde valkuilen. Zelfde uitgangspunten, zelfde resultaat. Je bent altijd met je leidinggevende of je collega in conflict, hoe kan je dit doorbreken? Waarom verval ik steeds in de zelfde fout?

De gevolgen van een slechte relatie (met je partner) kunnen zijn;

 • Stress en emotionele pijn: Een slechte relatie kan leiden tot een hoge mate van stress en emotionele pijn. Eventuele ruzies, negatieve communicatie, misbruik of verwaarlozing kunnen leiden tot angst, depressie en andere psychologische problemen.
 • Lichamelijke gezondheidsproblemen: Onderzoek heeft aangetoond dat langdurige stress en emotionele pijn geassocieerd kunnen worden met een verhoogd risico op lichamelijke gezondheidsproblemen zoals hartziekten, hoge bloeddruk en verminderde weerstand tegen ziekten.
 • Sociale isolatie: Wanneer een relatie slecht gaat, kunnen mensen zich afzonderen van hun vrienden, familie en sociale activiteiten. Dit kan leiden tot een gevoel van eenzaamheid en isolement ook binnen het werk.
 • Verminderde prestaties op werk of school: De stress en emotionele pijn die gepaard gaan met een slechte relatie kunnen leiden tot verminderde prestaties op werk of school.
 • Financiële problemen: Een slechte relatie kan ook financiële problemen veroorzaken als gevolg van scheiding, alimentatie, juridische kosten, slecht functioneren op je werk en daardoor op ten duur verlies van inkomen of baan.
 • Negatieve invloed op kinderen: Een slechte relatie met je partner kan ook een negatieve invloed hebben op kinderen die erbij betrokken zijn. Kinderen kunnen gestrest raken, angstig worden en zelfs emotionele en gedragsproblemen ontwikkelen als gevolg van een slechte relatie tussen hun ouders.

Relatieproblemen kunnen op verschillende manieren worden opgelost, afhankelijk van de ernst en aard van het probleem hieronder staan enkele zaken waaraan we kunnen werken;

 • De communicatie; Het is belangrijk open en eerlijk te zijn en aan te geven waar je tegen aanloopt en wat er gaan de is en hoe jij dit ervaart. Ook luisteren naar de ander is een gegeven, echt luisteren. Laat oplossingen achterweg, die kunnen later worden besproken. Uit je gevoelens en gedachten op een respectvolle manier. Maar geef ook de andere de ruimte dit te doen. Dat is een eerste stap, ook hierbij kunnen we helpen.
 • Bekijk de situatie van beide kanten; Neem afstand en probeer objectief naar ‘beide kanten’ te kijken? Klopt jou perceptie van de situatie wel, heb je het wel bij het goede einde, zie je alles wel goed, ben je realistisch en wel eerlijk, naar je zelf en de ander? Verplaats je in de situatie van de ander?
 • Identificeer de problemen; Wat is nu het specifieke probleem? De kern van het probleem moet uiterlijk zijn om eraan te kunnen werken.
 • Welke oplossingen zijn er voor handen?; Als het probleem duidelijk is kan je zoeken naar een oplossing, De Derde Richting is van mening dat je altijd moet kijken naar een oplossing die een ‘win-win’ situatie oplevert voor beide partijen. Soms is een compromis onvermijdelijk.
 • Gedrag veranderen; Soms is het noodzakelijk je gedrag bij te stellen, zodat jou gedragsverandering bijdraagt aan een positieve bijdrage aan de relatie. Bijvoorbeeld als iemand zich niet gehoord voelt, dat je dan echt gaat luisteren en de tijd neemt om dit te doen. Maar met je houding en gedrag kan je nog veel meer sturen; je kan leren loslaten, accepteren, wellicht komen de conflicten wel vanuit een geheel andere richting; wellicht heb je andere behoeften en wensen die je niet de aandacht geeft en daardoor in conflict komt?

Het bovenstaande is het verre van compleet, relaties en problemen daaromtrent zijn complex en zeer situatief. Jij kan de oorzaak zijn of je karakter of je omgeving of de situatie. Er is meestal ook al een lange weg afgelegd voordat het spaak ging lopen. Of jij hebt een (foutief) systeem ontwikkeld die steeds stuit op conflicten.

Het bovenstaande is ook algemeen omschreven, relatieconflicten en problemen in je privé en op je werk kunnen sterk verschillen en vragen beide een andere aanpak. Wij binnen De Derde Richting helpen je met de juiste en efficiënte aanpak te formuleren zodat jij jou probleem kan oplossen en vooral in de toekomst kan voorkomen. Het hoofddoel is dat je gezond en in balans kan samen leven in harmonie met je omgeving. We kunnen je basisvaardigheden aanleren die je hele leven duurzaam kan inzetten zodat je conflicten kan vermijden en makkelijker kan oplossen.

–>
contact-img
-->