Zelfredzaamheid stimuleren

Zelfredzaamheid betekent verantwoordelijkheid nemen voor je eigen bestaan. Het is belangrijk om zelfregie te ontwikkelen binnen je eigen bestaan. Soms zit je vast op bepaalde gebieden of heb je het idee dat je niet echt verder kunt. Dan is het belangrijk om uit te zoeken waarom je tot stilstand komt? We kijken wat jij nodig hebt en waaraan jij kan werken zodat je weer een zelfstandig eigen leven kan leiden en je eigen beslissingen gaat nemen in de toekomst.

Als je bijvoorbeeld uit een scheiding komt is het soms lastig je eigen leven weer op orde te krijgen. Of je woont (net een tijdje) op jezelf en toch lukt het niet om alles lekker te organiseren. Het verlies van een partner of je wil binnen een bestaande relatie meer zelfredzaamheid voor jezelf realiseren. Er kunnen een tal van oorzaken zijn, maar het heeft grote voordelen om dit jezelf te leren ontwikkelen.

Je kan zelfredzaamheid op verschillende gebieden stimuleren:

 • Leer onafhankelijk te denken en te handelen. Als je autonoom denkt en handelt vanuit je eigen kernwaarden, leef je het leven zoals jij dat belangrijk vindt. Dit voorkomt dat je steeds verschillende rollen aanneemt (je steeds gaat aanpassen in verschillende situaties) dat maakt het leven bevredigender en minder vermoeiend.
 • Stel jezelf haalbare doelen. Als je doelen te groot of onhaalbaar maakt, zal je er nooit komen en zal je teleurgesteld en gefrustreerd raken. Door haalbare tussendoelen te stellen, kun je succes ervaren en zal je motivatie toenemen.
 • Leer van eerdere keuzes. Foute keuzes bestaan niet; van keuzes die niet passen, leer je ook weer en dit is altijd beter dan spijt krijgen. Maar welke keuzes zijn goed voor je?
 • Neem verantwoordelijkheid voor je eigen beslissingen.
 • Werk aan je zelfvertrouwen. (Zie onzekerheid)
 • Experimenteer en kom in actie en doe onderzoek. Geef jezelf tijd en ruimte om te experimenteren en te leren. Door te doen kan je ervaren en leren of dingen/zaken bij je passen. Mislukkingen en verkeerde keuzes bestaan volgens ons niet, van alles zal je leren en ergens komen. Soms kan je een verkeerde voorstelling van zaken hebben, maar blijkt in de praktijk dat iets prima bij je past. In actie komen is altijd beter dan niets doen. Stilstand is immers achteruitgang.
 • Zoek ruimte en tijd om aan je eigen oplossingen te werken. Verschillende benaderingen kunnen leiden tot hetzelfde doel. Zoek oplossingen die dicht bij jezelf liggen en je wordt autonoom.

Zoek ondersteuning bij De Derde Richting; we helpen je graag uit te zoeken waar je moet starten om aan je zelfredzaamheid te werken. Want autonoom worden is vrij zijn en vrij handelen binnen jouw eigen bestaan en je eigen keuzes maken en leven vanuit je kern.

Zelfredzaamheid heeft verschillende voordelen:

 • Je vergroot je onafhankelijkheid: Zelfredzaamheid geeft je de mogelijkheid om zelfstandig te zijn en minder afhankelijk van anderen. Dit kan leiden tot een gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde.
 • Je verhoogt je gevoel van veiligheid: Je bent in staat om voor zichzelf te zorgen en daardoor beter in staat om risico’s te beheren en veilig te blijven in uiteenlopende situaties.
 • Het verhoogt je efficiëntie: Als he zelfredzaam bent ben je in staat om je eigen problemen op te lossen en beslissingen te nemen zonder hulp van anderen, wat leidt tot efficiëntere besluitvorming en acties.
 • Het kan je financiële onafhankelijkheid bevorderen: Zelfredzaamheid kan je ook financiële voordelen opleveren, omdat je minder afhankelijk kan zijn van anderen.
 • Het kan je gezondheid een boost geven: zelfredzaamheid kan leiden tot een gezondere levensstijl en betere gezondheid, zodat je in staat bent je eigen gezondheid te beheren en te zorgen voor zichzelf.
 • Het kan je sociale betrokkenheid vergroten: Als je zelfredzaam bent, kan je ook meer tijd vrij maken voor meer betrokken in je omgeving en draagt dus bij aan de samenleving als geheel. Bijvoorbeeld het doen van vrijwilligerswerk.

Voordelen ten over om aan de slag te gaan met zelfredzaamheden, wij helpen je graag en kijken wat voor jou nodig is om dit te bereiken.

–>
contact-img
-->